Hudba umí vykouzlit úsměv na našich tvářích, získat naši pozornost a vtáhnout nás do své expresivní sítě – ovšem pouze tehdy, když všichni umělci a všechny nástroje trefí hřebík na hlavičku a všechny detaily se spojí v jednu skvělou kompozici. Toho lze docílit jen tehdy, když i ty nejjemnější detaily perfektně přispívají k celku díla. A to je přesně to, co způsobuje, že se skutečně skvělé orchestry, skupiny a umělci vyjímají z davu.

Je tedy logické, že společnost AUDIO PHYSIC už přes 25 let vyvíjí reproduktory v souladu se svým heslem: žádná ztráta jemných detailů. Vždyť když podceníte nebo dokonce zapomenete na ty malé a jemné konstrukční prvky, které jsou ovšem tak důležité pro výrobek jako celek, ztratíte spojitost s tím, co je zde klíčové, tj. s hudbou.

Takto vysokou úroveň péče věnujeme nejen nejvyšším modelům, ale i všem ostatním našim reprosoustavám. Tato vývojová strategie vede ke stabilním cyklům výrobků a udržení hodnoty na vysoké úrovni. S oběma těmito vlastnostmi se v dnešní uspěchané době setkáte jen zřídka.

Německé i mezinárodní hodnocení a ceny jsou tím nejlepším důkazem našeho přístupu k vysoké kvalitě, který pomohl AUDIO PHYSIC získat skvělou pověst v mezinárodním měřítku. Je nám potěšením, že naše reproduktory přitahují stále rostoucí komunitu milovníků hudby z celého světa.

Nicméně tato hojnost cen nám nikdy nebude dávat důvod k tomu, abychom usínali na vavřínech. Ve skutečnosti v nich náš vývojový tým spatřuje podnět k pokračování v neustálém posouvání hranic v rámci konstrukčních možností reproduktorů.

Těchto cílů lze dosáhnout jen s patřičnou odvahou připravit si půdu pro nové technologie. Pro společnost AUDIO PHYSIC není tato odvaha pouhým slibem. Vždyť už přes 25 let tvoří těžiště naší práce. Koneckonců, naše výrobky nikdy nebyly, nejsou ani nebudou mainstreamové.

Jedině s tímto přístupem jsme schopni dosáhnout významných milníků v oblasti stavby reprosoustav, k nimž patří například mimořádný model MEDEA s měniči pro rozptýlení ohybové vlny nebo KRONOS se svými sofistikovanými koaxiálními měniči. Tyto reprosoustavy se staly mezinárodní senzací a dosáhly nejvyššího uznání. Tyto výrobky měly kdysi vedoucí pozici v sortimentu reprosoustav AUDIO PHYSIC, kterou nyní se ctí předaly modelu CARDEAS. S měniči HHC-II a mnoha dalšími technickými finesami představují reprosoustavy CARDEAS technologicky vrcholné dílo, do něhož jsme vložili veškeré naše zkušenosti, znalosti a schopnosti, abych dosáhli jediného cíle: žádné ztráty jemných detailů.

Všechny naše modely reprosoustav těží z našich zkušeností a s jistotou si zachovají důstojnost ve srovnání s konkurencí v dané cenové třídě. Ve skutečnost však testy ukázaly, že právě reprosoustavy AUDIO PHYSIC často „udávají tón“.

Náš úspěch je rozhodně dán i tím, že se na reprosoustavy díváme jako na „jeden celek“. Koneckonců, podobně jako v symfonickém orchestru je perfektní souhra všech jednotlivých prvků tím klíčovým faktorem. Při hledání bezchybné reprodukce zvuku proto konstruktéři z AUDIO PHYSIC věnují velkou pozornost i těm nejmenším detailům. Zkoumají a analyzují každý technický prvek a zjišťují, zda by se nedal optimalizovat. Výsledek tohoto úsilí bývá pro uživatele reprosoustav neviditelný, ale zcela jistě jej uslyší. Ať už se jedná o měniče, které jsou mechanicky oddělené od kabinetu, nebo například pružně uložené výhybky a připojovací konektory, vždy je zaručena ještě přesnější reprodukce zvuku s ještě lepším podání detailů.

Naše standardy pro zajištění vysoké kvality určují i to, že naše reprosoustavy můžete koupit jen u špičkových specializovaných prodejců, kde se kompetentní poradenství a exkluzivní služby berou jako samozřejmá věc.

Ovšem zde cesta výroby ještě nekončí. Každá reprosoustava AUDIO PHYSIC opouští továrnu, až když projde důkladnými testy, které zahrnují nejen technická měření, ale i akustické zkoušky. Tyto testy dokumentujeme pro každou jednotlivou reprosoustavu, protože za kvalitu ručíme svým jménem.

Jak vidíte, existuje mnoho dobrých důvodů, proč zvolit právě AUDIO PHYSIC. S reprosoustavami AUDIO PHYSIC toho dostanete mnohem více, vykouzlí vám totiž úsměv na tváři na mnoho dalších let, v duchu hesla: „žádná ztráta jemných detailů“.

To, co je u reprosoustav AUDIO PHYSIC viditelné hned na první pohled, je jejich ukázkové zpracování a vysoce kvalitní povrchová úprava, pro které se již naše výrobky staly pověstné. Vysoká úroveň kvality je základem naší práce i stanovených cílů už od samotného založení společnosti. Reprosoustavy AUDIO PHYSIC jsou „jeden celek“ a lze je harmonicky začlenit do obývacího prostoru, stejně jako vysoce kvalitní nábytek. Proto si u každého našeho modelu můžete vybrat z několika různých povrchových úprav.