Pomoc

Firma Voice Sp. z o.o. jako správce značek pokrývající distribuci v České republice a na Slovensku vyvíjí veškeré úsilí, aby bylo zajištěno, že zařízení zakoupené v autorizované prodejní síti uspokojí zákazníka v každém ohledu.

Podpora

Poprodejní podporu můžete získat
u jakéhokoli autorizovaného prodejce
nebo se kontaktujte s našim oddělením Pomoci.

Kontaktujte nás
Pokud během instalace nebo použití nějakého produktu z naší nabídky budete mít otázky, tak nejdřív:
1

Přečtěte si prosím návod k obsluze dodávaný se zařízením

2

Pokud stále máte pochybnosti o provozování nebo nastavení zařízení, doporučujeme Vám kontaktovat svého prodejce v místě nákupu zařízení

3

Pokud se nepodařilo problém vyřešit kontaktováním prodejce v místě nákupu zařízení, obraťte se na naše oddělení podpory.

S oddělením pomoci se lze zkontaktovat od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin.

+420 606 029 175

help@voice-audio.cz